Reindriftsavtale: Sprik på over 60 millioner

Når forhandlingene om ny reindriftsavtale starter, er det sprik på over 60 millioner mellom krav og tilbud.

forhandler: Ellinor Marita Jåma leder forhandlingene med staten. Foto: NRL 

Nyheter

Statens forhandlingsutvalg har lagt fram tilbud med ramme på 130,6 millioner kroner. Dette er en økning på 7,5 millioner kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale.