– Lokale lønnstillegg skaper misnøye

Formannskapet ønsker mindre lokale og mer sentrale lønnstillegg i kommuneoppgjøret.
Nyheter

KS har bedt om innspill foran årets lønnsoppgjør. Spørsmålet er om tilleggene i hovedsak skal fordeles sentralt eller lokalt og hvilke stillingsgrupper som bør prioriteres. Dette er essensen i svaret formannskapet har levert etter forslag fra rådmannen: