Snåsa skal samarbeide om skogkompetanse

Deltakelse i interkommunalt skogprosjekt er viktig og riktig når Snåsa må kutte i egen skogforvaltning.
Nyheter

Det påpeker rådmann Truls Eggen som konstaterer at innretting og oppgaver er ganske likt tidligere prosjekt med vekt på skogeierkontakt, aktivitetsfremmende arbeid, pådriving, skogsvegplanlegging med mer.