LEDER:

Pendleråpent

Nyheter

Snåsa kommune får i dagens utgave av Snåsningen ros fra et foreldrepar, som føler seg godt ivaretatt som arbeidspendlere med små barn. De har møtt velvilje og fått hverdagene til å gå opp med tilbud om tidlig levering i både barnehage og SFO. Nå frykter de imidlertid at dette tilbudet kan gå tapt, da kommunen strammer livreima og kutter kraftig på en rekke budsjettposter.