– Snåsa IL sier ja til nøktern flerbrukshall

Snåsa IL synes det er greit også med minimumsløsning for flerbrukshall.

Hall på 25x45: Begge alternativene er beregnet med 25x45 meter hallflate. «Ønska løsning» inneholder i tillegg klatrehall, styrkerom, lager og to sosialrom.   Foto: Skisse: Arcon prosjekt AS

Nyheter

Det opplyser leder Siv Merethe Belbo på bakgrunn av Snåsningens oppslag etter formannskapets diskusjon om vegen videre.