Samefolkets dag feires i Snåsa.

Lahkoe biejjine!

Mange møtte onsdag morgen opp for å følge den tradisjonelle starten på Samefolkets dag i Snåsa.
Nyheter

Klokka 9 ble det samiske og det norske flagget heist utenfor Åarjel-saemiej skuvlen internate, der de frammøtte sang Samefolkets sang.