Reguleringsplan for Leikarbakken Kjenstad masseuttak ute på høring

Flerdobler masseuttaket

Snåsa Entreprenør AS som ledes av Arne Petter Mediaas vil mer enn tredoble masseuttaket ved Kjenstad.

betongproduksjon: – Hovedsaken vår er å få nødvendig masse av god kvalitet med tanke på produksjonen ved Hårr Betong, sier Arne Petter Mediaas om forslag til reguleringsplan for Leikarbakken Kjenstad masseuttak. Foto: Jostein Aardal 

Nyheter

Dagens steinbrudd på 21 dekar skal etter planen utvides med et nytt område på 75 dekar i tilknytning til det eksisterende, ifølge forslag til reguleringsplan som er utarbeidet av Ing. Jorleif Lian AS.