Beredskap og ambulansestruktur

Leserinnlegg
Nyheter

Vi leser med glede i Snåsningen 16. januar at Aps Ingvild Kjerkol roser Senterpartiet for det engasjementet partiet har for ambulansetilbudet og akuttmedisinen i Norge. Det er godt å se at vi har den tverrpolitiske Trøndelagsbenken med oss i kampen for beredskap i Snåsa. Vi er også svært glade over å lese at Arbeiderpartiet er enige med Senterpartiet i at responstiden må ned, og vi ser fram til Stortingsmeldingen om responstid som kommer.

Dessverre kommer denne Stortingsmeldingen for sent for Snåsas vedkommende i denne runden. Ifølge Kjerkols innlegg foreslo Arbeiderpartiet at det ikke skal gjøres betydelige endringer i den akuttmedisinske kjeden i påvente av Stortingsmeldingen. Derfor har vi forventninger til at det fortsatt vil være politisk trykk på at Helseforetaket må vente med sine avgjørelser om ambulansestruktur til Stortingsmeldingens konklu- sjoner er på bordet.

Senterpartiet vil ha et likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere i Trøndelag.

Snåsa senterparti