Akuttberedskapen på Snåsa

Leserinnlegg
Nyheter

Aksjonsgruppa bekymra mødre reagerer på opplysningene i Snåsningen 23.01.2018. Det har foregått forhandlinger mellom kommunen og Helseforetaket om framtidig akuttberedskap på Snåsa.

Helsevaktbilen som kun er et dagtilbud, framstår som en kalkulert innsparing forkledd som et innovativt prosjekt. Uten en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse med beskrivelser av mulige konsekvenser og effekt av relevante kompenserende tiltak er det ikke mulig for administrasjon eller politikere å vurdere om helsevaktbilen gir god nok akuttberedskap. Endringsforslag gir ingen lokal beredskap kveld, natt og helg. Uttalelser fra helseforetakets representanter om at snåsninger er friskere enn folk flest tjener ikke dette formålet.

Helseforetaket har under forhandlingene tilsynelatende holdt vår døgnbemannede ambulanse som gissel, og skapt et umulig valg for våre folkevalgte. Vi oppfatter at helseforetaket forsøker å konstruere en virkelighet hvor vi må velge mellom helsevaktbil eller ingenting, men det finnes et tredje alternativ: «Nei, dette aksepterer vi ikke». Ambulansen må bestå!

Aksjonsgruppa Bekymra mødre

Evvi Østborg, Anne Karen Rio Holstad, Siv Merethe G. Belbo, Helena Gaundal, Line Okkenhaug Sjule, Christine Svarva Nielsen, Gro Synnøve Bergsmo