Fant endelig feilen

Vannlekkasje på Vestbygda blir tettet
Nyheter

Like etter nyttår begynte mannskapene fra teknisk enhet i Snåsa kommune, arbeidet med å lokalisere en vannlekkasje på Vest Snåsa vannverk. I går ettermiddag kunne de endelig meddele at de hadde funnet feilen.