Investerer for 141 millioner

I løpet av fire år skal Snåsa kommune investere cirka 141 millioner kroner, hovedsakelig i utbygging av sykeheim og flerbrukshall.

Rådmann: Truls Eggen  Foto: Jostein Aardal

Nyheter

Nesten hele summen legges inn i budsjett og økonomiplan for 2019 og 2020.

– Det er fremdeles usikre estimater på totalkostnadene og dermed lånebehovet for begge prosjektene, og dette vil ikke bli klargjort med sikkerhet før vi er rede til å fremme forslag til oppstartsvedtak, påpeker rådmannen i budsjettkommentarene.