Investerer for 141 millioner

I løpet av fire år skal Snåsa kommune investere cirka 141 millioner kroner, hovedsakelig i utbygging av sykeheim og flerbrukshall.

Rådmann: Truls Eggen 

Nyheter

Nesten hele summen legges inn i budsjett og økonomiplan for 2019 og 2020.