Tilstandsrapport for de kommunale skolene i Snåsa

– Det går bedre og bedre

Resultatene for avgangselevene ved Snåsa skole blir stadig bedre, konstaterer tidligere rektor og nå oppvekstsjef Åge Eriksen.

POSITIVT: Tidligere rektor Åge Eriksen startet nylig som oppvekstsjef og kan rapportere om gode sluttresultater og positiv utvikling ved Snåsa skole i tilstandsrapport for oppvekst.   Foto: Jostein Aardal

Nyheter

Forbedringen fra elevene starter og oppover i trinnene kommenteres i dokumentet «Tilstandsrapport for grunnskolen 2018».