Startbevilgning i statsbudsjettet - nybygg på Horjemstangen i 2021

– En gledens dag for Saemien Sijte

Nyhet: Stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V) kom i formiddag til Saemien Sijte med det glade budskapet på vegne av Regjeringa.  Foto: Jostein Aardal

Nyheter

– Dette er en stor dag for alle som jobber for sørsamisk historie, kultur og identitet og for oss i Saemien Sijte, fastslår direktør Birgitta Fossum.