Sommervarmen sender tømmerprisene nærmere gamle høyder

Varm, tørr sommer og skogbrannfare har økt etterspørselen etter tømmer og massevirke.

HOGST: Fiskum har hentet inn Næsbø Skog AS og hogstmaskinfører Kjell Myrslo til Snåsa. I slutten av juni jobbet de med en større skogsdrift hos Hilde Kolås og Rolf Bratland. Foto: Birger Ringseth 

Nyheter

Kroneprisen på tømmer er nå den høyeste på 26 år. Det forteller innkjøpssjef Per Arne Løvhaugen i Allskog.