LEDER:

Det gode liv på bygda

Nyheter

I siste kvartal ble det registrert en vekst på 13 innbyggere i Snåsa. Det er gledelig. Samtidig er befolkningsutviklingen over tid synkende. Per andre kvartal i 2018 er det registrert 2104 innbyggere i kommunen. I fjor var det 2159.