Fylkesmannen ga tillatelse til skadefelling etter kadaverfunn

Bjørnejakt i Roktdalen

Fylkesmannen ga i helga fellingstillatelse på bjørn etter funn av kadaver i Roktdalen.

dokumenterer: Rovviltkontakt Terje Gifstad konstaterer og dokumenterer at lam nr. 80545 tilhørende Tone Våg og Arne Aaknes er drept av bjørn i Roktdalen. Bildet ble tatt lørdag 25. august og Fylkesmannen var kjapp med å gi løyve til skadefelling. Foto: Arne Våg 

Nyheter

– Vi er glade for at Fylkesmannen handlet raskt og ga tillatelse til skadefelling, sier Tone Våg som har sauer på beite i Roktdalen sammen med mannen, Arne Aaknes.