Saemien Sijte og Gaaltije i Östersund vil utvikle grenseløs app.

– Visit Saepmie

Saemien Sijte og Gaaltije i Östersund vil sammen utvikle en app for formidling av kunnskap som finnes om sørsamisk historie, kultur og næring.

informasjonsapp: Det er etablert apper for «Visit Sweden» og «Visit Norway» med informasjon om det som finnes av tilbud i ulike regioner. Museumsdirektør Birgitta Fossum kan tenke seg «Visit Saepmie» for de sørsamiske områdene på begge sider av riksgrensa. Foto: Jostein Aardal  Foto: Jostein Aardal

Nyheter

– Vi ønsker å ta i bruk mer moderne informasjonsteknologi for å nå ut til flere om det som finnes av kunnskap og informasjon både i våre institusjoner og hos andre, sier museumsdirektør Birgitta Fossum.