Seks søker på stillinga som oppvekstsjef

Seks søkere har meldt sin interesse til den ledige stillinga som oppvekstsjef i Snåsa.
Nyheter

Av de seks er det fem kvinner og en mann: