Over 1500 protester, men det blir trolig ambulansekutt

Ambulanseledelsen i Helse Nord-Trøndelag kom ikke med noen løfter om å legge bort kuttene i beredskapen i Snåsa denne sommeren.

Engasjerte Snåsninger stilte opp for å se at aksjonsgruppa overleverte de 1500 signaturene til klinikkleder Øystein Sende i Helse Nord-Trøndelag.   Foto: Lornts Eirik Gifstad

Nyheter

Tross stort engasjement fra aksjonsgruppa og mange andre frammøtte ved Garveriet tirsdag ettermiddag, var ikke leder for prehospital klinikk, Øystein Sunde, innstilt på å endre på vedtatt opplegg.