– Ambulansen er vårres!

Dette sa Line O. Sjule etter alle innleggene i folkeoppropet for Snåsa-ambulansen.

- Vi viser at vi er beredt til å kjempe for ambulanseberedskapen. Vi har ingen å miste! sa Line O. Sjule.   Foto: Birger Ringseth

Nyheter

– Vi har nå samla oss i et folkeopprop mot endring i ambulansetjenesten. Rolf Stura Velde har gitt oss relevant informasjon, og vi har videre fått gode eksempel på hvor viktig ambulansetjenesten et når minuttene teller. Ordføreren har også bidratt med en appell.