Foreslår energiløsning til sjukeheimen.

Stifter selskap for å levere biovarme

Lokale initiativtakere vil stifte selskap som skal tilby biovarme basert på trevirke i Snåsa.

BIOENERGI: Jørn Magne Vaag (t.v.) er en av initiativtakerne som ønsker å stifte et selskap som kan levere varme til den nye sjukeheimen, skolen og en ny flerbrukshall basert på flisfyring. Søndag var temaet oppe på en samling på Berg.  Foto: Birger Ringseth

Nyheter

Initiativtakerne er Jørn Magne Vaag, Helmer Belbo, Geir Ola Jørstad og Arnt Einar Bardal.