Foreslår energiløsning til sjukeheimen.

Stifter selskap for å levere biovarme

Lokale initiativtakere vil stifte selskap som skal tilby biovarme basert på trevirke i Snåsa.

BIOENERGI: Jørn Magne Vaag (t.v.) er en av initiativtakerne som ønsker å stifte et selskap som kan levere varme til den nye sjukeheimen, skolen og en ny flerbrukshall basert på flisfyring. Søndag var temaet oppe på en samling på Berg.  Foto: Birger Ringseth

Nyheter

Initiativtakerne er Jørn Magne Vaag, Helmer Belbo, Geir Ola Jørstad og Arnt Einar Bardal.

– Det kan bli flere lokale stiftere. Vi har blant annet snakket med Øverbygg som er positive til både råstoffleveranse og kanskje mer. Allskog er også positive til dette, så skal vi også snakke med SB skog og Innbrynsaga, forteller Arnt Einar Bardal til Snåsningen.