LEDER:

Akutt opprop

Nyheter

Om 26 dager blir ambulansebilen i Snåsa tatt ut av drift deler av døgnet. I 14 uker skal da ambulansebiler i kommunene rundt Snåsa, i første rekke Grong og Steinkjer, sørge for blålysbereskapen kvelds- og nattestid.