LEDER:

Akutt opprop

Nyheter

Om 26 dager blir ambulansebilen i Snåsa tatt ut av drift deler av døgnet. I 14 uker skal da ambulansebiler i kommunene rundt Snåsa, i første rekke Grong og Steinkjer, sørge for blålysbereskapen kvelds- og nattestid.

Kuttet i ambulanseberedskapen er en del av innsparingen til Helse Nord-Trøndelag. Det er ikke unikt i Snåsa, det skal spares flere steder. For fire dager siden fikk innbyggerne i Oppdal en gladnyhet. St. Olavs hospital snudde og gikk bort fra sitt forslag om å ta bort dagambulansen i seks uker. Det skjedde etter sterke reaksjoner fra kommunen og legehold. Politikerne i Oppdal var blant annet sterkt bekymret for å ha svekket beredskap midt i ferietrafikken på E6 gjennom kommunen. Kommunestyret i Oppdal sendte brev til St. Olavs hvor de krevde å få full ambulansedekning i sommer og ble hørt.