Etterspurte hjelp til å fjerne søppel

Vinje: Andreklassingene ved Snåsa skole har spurt Snåsa kommune om hjelp til å fjerne søppel.

Søppel: Andreklassingene ved Snåsa skole etterlyser hjelp til å fjerne søppel fra «fugleskogen». Foto: Privat.  Foto: privat

Nyheter

I et brev til Snåsa kommune har andreklassingene ved Snåsa skole etterspurt hjelp til å få fjernet en gammel skrothaug sør for Vinje. Skrothaugen ligger i et område som skoleelevene har kalt for «fugleskogen», et område de bruker til både gym, naturfag, matematikk, leik og samisk sløyd. Elevene har selv tatt grep og samlet sammen og kastet det de har klart av søppel som lå utover i skogen. Det skrotet som har vært for stort til at de har kunnet ta det med seg betegner de som «storsøppel» og har samlet det sammen i en dunge. De ønsker nå hjelp av teknisk etat til å få kjørt vekk denne haugen.