AMK-ansatt bekymret for Snåsa-ambulanse.

Ber ordfører og politikere i Snåsa våkne

Ambulansekoordinator ved AMK Nord-Trøndelag, Geir Strøm, er bekymret for at ambulansebiler som forsvinner ikke kommer tilbake igjen.

SPARER: Fra siste uka i juni og i 14 uker framover skal Snåsa-ambulansen være i beredskap kun i hverdager mellom 09–20 og i helga mellom 09–17. Resten av døgnet skal behovet dekkes fra Grong og Steinkjer. Illustrasjonsbilde: Lornts Eirik Gifstad  Foto: Lornts Eirik Gifstad

Nyheter

Ved AMK-sentralen i Levanger jobber Geir Strøm med å koordinere hvor ambulansebilene i Helse Nord-Trøndelag til enhver tid skal befinne seg. Sammen med én til to personer på vakt styrer han altså hvem som hvert minutt tiden trenger ambulansebilen mest. For det handler mange ganger om prioritering. Hvem det haster mest for.

– Oppdragsmengden øker hvert år i gamle Nord-Trøndelag. I 2030 er det på grunn av eldrebølgen ventet en fordobling av ambulanseoppdrag sammenlignet med i dag. Så skal vi ha færre og færre ambulanser. Dette medfører en økt belastning på bilene som er igjen. Ambulansepersonellet må bruke tida på å flytte beredskap til andre kommuner og sånne ting. Da må vi se at for eksempel pasienter på Snåsa må vente på ambulanse fra Steinkjer fordi bilen(e) i Grong er opptatt.