– Har ikke tatt stilling til ambulanse-beredskapen videre

Klinikksjef Øystein Sende i Prehospital tjeneste sier man ikke har tatt stilling til beredskapen i Snåsa fra neste år.
Nyheter

På spørsmål om ambulansekoordinator Geir Strøm ved AMK-sentralen sine bekymringer om sommerens sparetiltak i Snåsa kan være starten på nedleggelse svarer Sende følgende: