– Har ikke tatt stilling til ambulanse-beredskapen videre

Klinikksjef Øystein Sende i Prehospital tjeneste sier man ikke har tatt stilling til beredskapen i Snåsa fra neste år.
Nyheter

På spørsmål om ambulansekoordinator Geir Strøm ved AMK-sentralen sine bekymringer om sommerens sparetiltak i Snåsa kan være starten på nedleggelse svarer Sende følgende:

– Det blir gjennomført en beredskapsløsning for Snåsa i perioden 26.06–30.09 i 2018 hvor beredskapen på ukedagene mandag til og med fredag i tiden 09.00–20.00 dekkes av den ambulansen som fysisk er stasjonert i Snåsa. På kveld og natt på ukedagene fra mandag til og med fredag, på fredag kveld og natt til lørdag mellom klokken 20.00–09.00, på lørdager, søndager og natt til mandag mellom kl. 17.00–09.00 dekkes beredskapen i Snåsa av ambulanseressurser fra stasjoner utenfor Snåsa. I første rekke er det to døgnbiler på Grong og to døgnbiler på Steinkjer, skriver Sende i en e-post.