Ønsker navneforslag på nye helsehuset

Snåsa kommune ønsker å hjelp til å finne et bra navn på helsetilbudet etter sjukeheimsutbyggingen.

HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG: F.v: Leder Bård Vaag Landsem, Leif Erik Fjerstad, Marte Aftret og Laila Gifstad. Frøydis Jørstad er leder i Ungdommens råd. Vigdis Bakken er med i hovedutvalget, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ragnhild Moum Agle  Foto: Ragnhild Moum Agle

Nyheter

– Sjukeheim som begrep er kanskje forbundet med den eldre befolkningen. Vi har et bygningskompleks som rommer alle våre tjenester, fra null år til hundre pluss. Helsesenteret, familiesentralen, sjukeheimen og legekontoret er i samme bygg. Da er det naturlig å finne et navn eller begrep for hva man yter for hele befolkningen.