Stor økning i skutertrafikk

Namdalen: Tall fra snøskuterklubbene i Namdalen viser at trafikken langs rekreasjonsløypene har økt betraktelig denne sesongen.

Populært: Rekreasjonsløypene blir stadig mer populære. Bildet er fra åpningen av Flåtjønnløype i Snåsa tidligere i vinter, der omlag 70 personer møtte opp på markeringen på Flåtjønna. Arkivfoto: Per Gunnar Hjelde.  Foto: Per Gunnar Hjelde

Nyheter

Etter en vinter med mye snø og stabilt fint vær, har snøskuterklubbene i Namdalen opplevd en markant økning i trafikken langs rekreasjonsløypene for snøskuter. Totalt har det på alle løypene sett under ett blitt solgt omlag 2000 løypekort denne sesongen.

Snåsa

I Snåsa var dette første sesong med alle løypene i drift, og de har således ikke noe grunnlag for å sammenligne trafikken med fjoråret. Det meldes uansett om en etterjulsvinter med mye trafikk langs rekreasjonsløypene.