Etterlyser historier om skolen

Åarjel-saemiej Skuvle fyller 50 år. Nå planlegges det en storstilt feiring til høsten, og håp om kongelig besøk.

ARBEIDSGRUPPA: F.v: Inger Marit Eira Åhren (enhetsleder sørsamisk språk og kultur), Laila Holm Bull (Åarjel-saemiej Internate), ordfører Tone Våg, elevrepresentant Joel Isak Eira Åhren, rektor og enhetsleder Hans Lindberg, elevrepresentant Marja Linnea Alexandra Gosen Jåma, Morten Berg (Suaja Maanagierte) og Hanne-Lena Wilks (Gïelem Nastedh) og lærer Anita Dunfjeld Aagård. Foto: Birger Ringseth  Foto: Birger Ringseth

Nyheter

2018 rommer to sørsamiske jubileum i Snåsa. I tillegg til sameskolens 50-årsjubileum er det ti år siden Snåsa ble tospråklig kommune.