To sølvtiner og to plaketter til melkebønder i Snåsa.

Krever 10 950 perfekte melkinger

Snåsabønder hentet hjem to sølvtiner og to tiårsplaketter for melkeproduksjon i særklasse.

STOLTE ELITEBØNDER: F.v: Møyfrid Skavlan og Erik Engum fikk sølvtina, Ola Hammer Langleite og datteren Alma Karen mottok plaketten og Ing-Mari og Peter Finsås mottok sølvtina. Siv Beate og Ole Morten Eggen mottok også plaketten men var ikke til stede da bilde ble tatt. Foto: Birger Ringseth  Foto: Birger Ringseth

TINE: Leder Jo Ivar Husås i produsentlaget på Snåsa påpeker at det er en prestasjon å greie både plakett og sølvtina som melkebonde. Foto. Birger Ringseth  Foto: Birger Ringseth

Nyheter

Forrige mandag mottok to melkebruk sølvtina og to melkebruk tiårsplaketten på Tines årsmøte på Lillestrøm. Leder Jo Ivar Husås er stolt på vegne av melkebøndene i Snåsa og påpeker at dette er litt av en prestasjon.

– Å ha elitemelk i Norge er en bra prestasjon sammenlignet med Europa og USA. Norge har strengere krav, sier Husås.

LES OGSÅ: Disse har fått sølvtina siste ti årene

Høytidelig

Møyfrid Skavlan og Eirik Engum, Ing-Mari og Peter Finsås, Siv Beate og Ole Morten Eggen og Ola Hammer Langleite mottok hedersbevisene.

– Det var stort. Høytidelig, sier Møyfrid Skavlan.

Hun innrømmer at det ble spennende på oppløpssida da de kun sto om måneder igjen før sølvtina var i boks. Fylkessammenslåinga ga dem nytt produsentnummer ved årsskiftet. Det medførte flere ekstra nervepirrende dager da de ikke fikk logga seg inn på produsentsidene til Tine og dermed sjekket sluttresultatet for fjoråret.

Peter Finsås valgte selv å bli hjemme fra festanledningen.

– Jeg sendte døtrene mine, Ing-Mari og Trude. Noen må sørge for melka også, humrer Peter Finsås.

Finsås har drevet Horjem Vestre i 30 år, de fem siste sammen med datteren Ing-Mari.

I fjor mottok han også 20-årsplaketten. Et bevis for elitemelk i 20 år. Men i motsetning til sølvtina kan man ta den over 22 år, altså med opphold i inntil to år. Finsås har også en rekker sølvskjeer som tidligere ble delt ut hvert år eller annethvert år.

– Det er enda større når det er to bruk fra Snåsa som mottar sølvtina, synes Peter.

Ville ikke prate om det

Møyfrid og Eirik begynte å se muligheten for å greie sølvtina for et par år siden.

– Vi har bevisst ikke snakket om sølvtina, forteller Møyfrid.

– Har noen pratet om det har vi bevisst pratet det bort, legger Eirik til.

– Men vi er raske til å sjekke når resultatene når tekstmeldingene fra Tine kommer, skyter Finsås inn.

Gode avløsere

De framhever dyktige avløsere, men at også flaks må til for å nå sølvtina.

– Det handler om å ha stabile rutiner som man må overføre til avløserne også, legger Husås til.

I tillegg mottok altså Siv og Ole Morten Eggen, samt Ola Hammer Langleite tiårsplaketten for sammenhengende elitemelk.

Hammer Langleite tok over gården for elleve år siden, nå sitter han her med tiårsplaketten.

– Det er en anerkjennelse for at man gjør en bra jobb. En tøff jobb. Kyrne melkes to ganger i døgnet - 365 dager i året.

Jo Ivar Husås regner kjapt hva som skal til for å nå sølvtina: perfekt melk på 10 950 melkinger. En jobb som gjøres over 5475 dager.

På spørsmål fra Snåsningen svarer Ola Hammer Langleite at han også øyner muligheten for sølvtina, men da må alt klaffe.

– Det gir motivasjon, ja, smiler han.

– Følger man alle rutinene som gjør at man holder seg godt under grensene på alle prøvene kan det gå. Men det kan jo skje en menneskelig svikt også, sier Langleite.

– Det er en større prestasjon å motta tiårsplaketten eller sølvtina enn å vinne et skirenn, mener Husås.

Trusler

Men mye galt kan skje på 10–15 år. En av truslene de diskuterer er sporer som kan senke kvaliteten på melka.

– De er veldig skumle. Det kan skyldes jordrester i fôret, silorester i fjøset er ikke bra, eller forurensing på juret, forteller Husås.

Men det er ikke bare hva man gjør i fjøset som kan påvirke sporer i fôret.

– En klassisk feil er at man slår gresset for tidlig etter frauspredning. Men været kan være en utfordring. Det hender man vil vente med å spre fordi det er for blautt i jorda, og så blir man for sein, sier Ola Hammer Langleite.

20-årsplaketten

I fjor fikk Peter Finsås 20-årsplaketten som siste mottaker fra Snåsa. Tine valgte å stanse utdelingen av den, da mjølkespannet (25 år sammenhengende elitemelk) ble innført i år. Men snåsabøndene ønsker 20-årsplaketten tilbake. Etter å ha fått sølvtina mener de fem år langt nok fram i tid til neste mål. Og det er viktig med slik mål.

– Det handler om å ha ei gulrot som ikke er så langt fram. Det er motivasjon, forteller de.

– Jeg tenker på hva disse tinene koster Tine, sier Møyfrid.

– Det koster oss mer, ja, ler Peter Finsås.

Hedersplassene

Her henger vil de ha hedersbevisene:

Møyfrid og Erik: På en hylle ved plakettene på kjøkkenet, rommet flest besøkende er innom.

Peter: Den skal stå øverst i stua, ved siden av fem-, ti- og 20-årsplaketten.

Ola: På kontoret i brysthøyde, slik at jeg ser den hvis jeg snur meg litt.

Relaterte saker:

Sølvtina ti siste årene

Gjennom de ti foregående årene har følgende snåsninger mottatt sølvtina for å ha levert elitemelk sammenhengende i 15 år.