Må flytte mur

Viosen: Formannskapet i Snåsa kommune gikk for ordførerens innstilling om at forstøtningsmuren ved Vibekken må flyttes, men at fundamentering og sikring fortsatt kan bli liggende på nabogrunn.

Befaring: Snåsa formannskap hadde med seg Geir Gilde fra Steinkjer kommune og grunneierne Leif Musum og Anne-Britt Eggen på befaring av forstøtningsmuren ved Vibekken tirsdag formiddag.  Foto: Lornts Eirik Gifstad

Nyheter

Etter en befaring av forstøtningsmuren mellom Garveriet og Vibekken tirsdag formiddag bestemte Snåsa formannskap seg for å vedta ordførerens innstilling til vedtak.