Hus på fjellgård skal sikres for framtiden

Vil redde historisk bygg

Gjefsjøen: Tidligere sjef for HV-12, Ebbe Deraas, går i bresjen for et prosjekt der han ønsker å få flyttet og restaurert det gamle hovedhuset på Vestergården på Gjefsjø fjellgård.

Historisk: Huset ved Gjefsjøen ble brukt av de amerikanske styrkene under operasjon Rype under andre verdenskrig. Foto: Nicolas Malmbekk Naels  Foto: Nicolas Malmbekk Naels

Nyheter

Huset som i dag står ubebodd og til forfall, huset under andre verdenskrig mennene som under 2. verdenskrig deltok i operasjon Rype. Rype var som kjent den eneste amerikanske landoperasjonen på norsk jord under andre verdenskrig, og huset her derfor stor historisk verdi. Deraas har med hjelp fra tømrermester Nicolas Malmbekk Naels, fått utarbeidet en tiltaksplan for å få berget bygget og restaurert det tilbake til den standen det var under 2. verdenskrig. Han tar sikte på at arbeidet kan begynne allerede nå i vinter.

– I grove trekk går planen ut på å få demontert bygget nå i vinter, før det blir mellomlagret og deretter satt opp på en tomt omtrent 100 meter unna der det står i dag, forklarer Deraas.