Nominert til litteraturpris

Snåsa: Anne-Grethe Leine Bientie og Meerke Laimi Thomasson Vekterli (ill.) er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2018.

Bok: Anne-Grethe Leine Bientie og illustratør Meerke Laimi Tomasson Vekterli er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2018 for barneboken «Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja». Arkivfoto: Lornts Eirik Gifstad  Foto: Lornts Eirik Gifstad

Nyheter

I 2014 ga forfatter Anne-Grethe Leine Bientie og illustratør Meerke Laimi Tomasson Vekterli ut den sørsamiske barneboken «Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja» (En skikkelig flink reingjeter) på forlaget Iđut.

Boken har nå blitt nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2018. Boken som handler om den unge reingjeteren Jaahke, som på grunn av uheldige omstendigheter blir overlatt til seg selv i fjellet for å gjete familiens reinflokk. Til tross for sult, ensomhet og kulde svikter han ikke reinflokken.