Wagnild blir politikontakt for Snåsa

Lensmann Arnstein Wagnild blïr politikontakt for Snåsa fra 1. juni.

POLITIMØTE: Fortsatt er det flere spørsmål som må avklares i forbindelse med politireformen, konstaterer ordfører ordfører Tore Våg. Men lensmann Arnstein Wagnild blir politikontakt med distriktsleder Snorre Haugdahl som stedfortreder. Foto: Jostein Aardal  Foto: Jostein Aardal

Nyheter

Dette fastslår leder for geografisk driftsenhet Innherred og Namdal, Snorre Haugdahl.