Vil bruke helikopter og skuter i bjørneforskning

Snåsa: Norsk institutt for naturforskning (NINA) har søkt Snåsa kommune om tillatelse til å bruke helikopter og snøskuter i forskning.

Bjørn: NINA vil bruke helikopter og snøskuter i forbindelse med forskning på bjørn i Luru reinbeitedistrikt. Ill.foto.  Foto: Ill.foto

Nyheter

NINA har søkt Snåsa kommune om tillatelse til å lande med helikopter og kjøre med snøskuter i forbindelse med et forskningsprosjekt på bjørn i Trøndelag. Prosjektet som i hovedsak skal utfolde seg innenfor grensene til Luru reinbeitedistrikt, har som mål å øke kunnskapen om bjørnens predasjon på tamrein i Trøndelag. Prosjektet skal etter planen gå over fem år, og man har som mål å merke ca. fem bjørner hvert år. Bjørnene skal bli bedøvet fra helikopter før de blir merket. Hver merking innebærer 1–2 landinger med helikopteret.