Snåsa er blant kommunene med lavest sykefravær etter flere års systema tisk arbeid

– Godt samspill gir gode resultater

I løpet av fire år er sykefraværet redusert med mer enn tre prosent, kommunen har levert bedre tjenester og spare årlig millioner av kroner.

SAMARBEID: Pleie og omsorgsleder Mimi Lise Jørstad (til høyre) og hovedtilli tsvalgt for sykepleierne, Line Sjule, er skjønt enige om at godt samarbeid er viktig for at folk skal trives på jobben. Dette gir også redusert sykefravær. Foto: Jostein Aardal  Foto: Jostein Aardal

Nyheter

– Dette er først og fremst resultat av godt samspill. Skal en få ned fraværet, er vi avhengig av felles innsats, fastslår rådmann Truls Eggen.

Pleie- og omsorgsleder Mimi Lise Jørstad og hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Line Sjule er skjønt enige.