Johansen la press på arbeidet med togtilbud

Fylkestinget ber Jernbaneforum Midt-Norge arbeide for at det vurderes å opprette et bedre pendlertilbud på strekningene Steinkjer-Snåsa-Grong.

Ola Kristian Johansen (Sv) Arkivfoto: Birger Ringseth  Foto: Birger Ringseth

Nyheter

Dette enstemmig vedtatt under fylkestinget forrige uke. Fylkesordførere Tore O. Sandvik la fram dette forslaget, samt en vurdering om økning i antall avganger mellom Trondheim-Støren-Røros, som svar på en interpellasjon til Svs Ola Kristian Johansen.

Attraktivt for arbeidspendling

Johansen er vararepresentant for SV i Fylkestinget. Forrige uke benyttet han muligheten gjennom en interpellasjon til å fremme kampen for bedre togtilbud, både mellom Steinkjer-Grong og Trondheim-Røros.