Får kjøpe industritomt på Jørstad

Tore Bjørnes AS får kjøpe industritomt på inntil 10 600 m² på Jørstad industriområde.

ØYDINGEN: Tore Bjørnes i Snåsa naturstein venter vårenslik at de kan komme i gang med arbeidet i skiferbruddet.  Foto: Lornts Eirik Gifstad

Nyheter

Det vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Tore Bjørnes AS har søkt om å få kjøpe en cirka 10 dekar stor tomt på industriområdet. Formålet med tomta er å lagre utstyr og stein til muring knyttet til skiferbruddet ved Øydingen.