– Merkelig med fire salg

Fire reiselivsbedrifter langs E6 mellom Følling og Snåsaheia ligger nå ute for salg.
Nyheter

Lømsen veikro, Føllingstua camping har allerede ligget til salgs en stund, mens Snåsakroa og Heia gjestegård nylig ble lagt ut.