Tilskudd til nettverk for sørsamiske barnehager

Nyheter

Fylkesmannen har gitt Snåsa kommune ved Suaja maanagierte tilskudd på 20.000 kroner til opprettelse av nettverk for samiske barnehager/avdelinger i Trøndelag.

Midlene skal brukes til samarbeid mellom barnehagene i Snåsa, Røros og Trondheim.