LEDER:

Mye å glede seg over

Nyheter

Vi kan ikke motstå fristelsen for å påpeke noe som enkelte kan mene er opplagt. Vi har utrolig mye å glede oss over i Snåsa. Dette kan en trygt fastslå ved å lese dagens avis.

I en ny rapport fastslås det at barnehagene i Snåsa i hovedsak drives i tråd med de krav og forventningene vi skal ha til de kommunale institusjonene. Det pekes riktignok også på forhold som kan og bør forberedres og det regner vi med blir fulgt opp.