13 millioner til freda hus

I år får Trøndelag 13 millioner kroner til fordeling blant eiere av freda hus i fylket.
Nyheter

Det er Riksantikvaren som fordeler årlig tilskudd til istandsetting av freda hus i privat eie.

Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.