Den aller første tilstandsrapporten for de kommunale barnehagene i Snåsa

– Tilstrekkelig, god og faglig bemanning

Det meste er på stell, men fortsatt kan noen ting forbedres i de kommunale barnehagene.

HJELPSOM: Erik Musum (t.h.) hjelper Chatrine Svepstad (pedagogisk leder) med å sørge for at Ivan Selliås (t.v.) får på seg vinterskoa han mista under leken. Foto: Birger Ringseth  Foto: Birger Ringseth

Nyheter

Dette kan oppsummeres etter at den aller første tilstandsrapporten for Snåsa barnehage med avdelingene Vinjebakken og Breide, samt den sørsamiske barnehagen Suaja maanagierte er lagt fram.

– Vi tror dette vil bidra til enda bedre barnehager i Snåsa, sier enhetsleder Anita Kjensteberg og styrer Monika Aasvold ved Vinjebakken barnehage.