Stor usikkerhet om politikontakt i Snåsa

Politirådet i Snåsa er usikre på hvordan politiet vil fungere i lokalsamfunnet når det er slutt på ordninga med egen lensmann.

USIKKERHET: Ordfører Tone Våg (Ap) er usikker på hva som skjer når lensmannen erstattes av en politikontakt. Kanskje får hun og (videre fra venstre) Trine Hasvang Vaag (Sp), Bård Landsem (Sp), Bjørn Inge Ånonli (Ap), Morten Fjerstad (Ap) og rådmann Truls Eggen svar under formannskapsmøte 27. februar. Arkivfoto: Jstein Aardal  Foto: Jostein Aardal

Nyheter

Snåsa lensmannskontor legges ned fra 1. april. Lensmann Arnstein Wagnild fortsetter som politikontakt. Men fortsatt råder det stor usikkerhet om det framtidige tilbudet også i politirådet som er samarbeidsorgan mellom politiet og kommunen.

Dette kom klart til uttrykk på et møte i politirådet 1. februar. Der deltok ordfører Tone Våg, lensmann Arnstein Wagnild, kommunalsjef Ester Brønstad, kommunalsjef Roger Sæthre og rådmann Truls Eggen.