Forslag om oppvekstdag

Nyheter

Rådmannen foreslår at det arrangeres oppvekstdag i Snåsa 19. april. Hovedtema for dagen er Ung i Snåsa (snåsakulturen). I saka som skal behandles av hovedutvalg for oppvekst kommende onsdag, er det forslag om følgende deltema: