Gode forhold for arbeidet med rassikring ved Jørstadelva

– Har sikret det meste

Arbeidene med sikring mot ras ved Jørstadelva på Undset har gått godt.

SIKRET: Masse hentes fra området ved gården på Undset og brukes til fylling. Det har vært gode forhold med lite nedbør og stabil kulde. Snart blir det pause på grunn av telen. Men mye av arbeidet er alt utført, slik at bebyggelsen nå ligger tryggere, konstaterer Per Fagerstrand som er formann i NVE Anlegg. Nedom platet sees en lastebil som tipper fyllmasse ved Jørstadelva. 

Nyheter

– Vi har sikret det meste, fastslår formann Per Fagerstrand i NVE Anlegg.