DEBATT:

Kjernevirksomhet i Snåsa

leserinnlegg
Nyheter

Når det i media skal fortelles om liv og virksomhet i et norsk bygdesamfunn i tida, blir det som regel mye tradisjonelt og ikke spesielt håpefullt for framtida med omsyn til sysselsetting og befolkningsutvikling. Derfor var den omfattende og detaljerte reportasjen i Snåsningen 31. januar om det som skjer på sørsamisk sektor i bygda oppmuntrende lesning, ikke bare for den befolkningsgruppa det spesielt gjelder, – den sørsamiske –, men for alle innbyggere i lokalsamfunnet.