Samefolkets dag markert med flaggheising, sang, taler og bokslipp

– Har fortsatt mye å feire

Ikke før er det store jubileumsåret omme, så fortsetter det med flere store samiske feiringer.

Flaggheising: Mange var til stede da Jonna Dunfjeld Mølnvik og Jon Anta Eira-Åhrén heiste det samiske flagget ved internatet på Åarjel-saemiej skuvle. Foto: Birger Ringseth 

Nyheter

– Vi har mye å feire fortsatt, fastslår Inger Marit Eira Åhrén.