LEDER:

Statsbudsjettet

Nyheter

Finansminister Siv Jensen la forrige torsdag fram forslag til neste års statsbudsjett. I dagens Snåsningen har vi spurt lokale politikere hvordan de ser på budsjettet med snåsabriller. Opposisjonspartiene er også lokalt kritiske til kutt i støtten til frivillige organisasjoner, manglende penger til elektrifiseringen av jernbanen og ikke minst at Saemien Sijte atter en gang havner på sidelinjen. Dette siste legges også merke til av posisjonspartiet lokalt, Snåsa Høyre.

Etter 31 års kamp for et nytt Saemien Sijte skulle man tro at dette året, jubileumsåret Tråante 2017, virkelig var anledningen til å bevilge samene en positiv nyhet. Den sjansen har ikke regjeringen grepet. Det er et nytt tøft nederlag for sørsamisk kultur. Og det er et nytt nederlag for Snåsa. I Nord-Trøndelag har medieoppmerksomheten over tid vært stor rundt prosjektet som har fått flere gledelige signaler etterfulgt av nedslående nederlag.

Over tid blir det også krevende for Snåsa som samfunn. Det er krever mye å kjempe for en sak i motgang over så langt tid. Det vet sørsamene alt om. Da fanen er hevet så høyt blir dette nyhetene omverdenen gjentatte ganger leser om fra Snåsa. Dette kan gå ut over andre viktige saker Snåsa kjemper for.

Dette er ikke Saemien Sijtes eller den sørsamiske befolkningen sin feil. Heller ikke snåsapolitikerne sin feil. Det er regjeringen og stortinget som til syvende og sist må ta ansvaret sitt å bevilge pengene. For det er på høy tid å ekspedere nye Saemien Sijte som sak, slik at Snåsa også kan nå fram med andre viktige saker for samfunnet. Neste håp å klamre seg til i denne saken er at jubileumsåret er fortsatt ikke over når statsbudsjettet skal vedtas i Stortinget senere i høst.

Stjørdalens Blad skriver om Kari Linseth Øfsti (67) som rydder kontoret sitt i Stjørdal etter 21 år som oppvekstsjef og organisasjonssjef. - Fra jeg begynte i rådhuset og fram til i dag har Stjørdal vokst med Snåsa, rundt 5000 innbyggere, sier Øvsti til avisen.

Men Snåsa har har bare 2150 innbygger, så faktum er at Stjørdal har vokst tilsvarende Snåsa to ganger i siden 1996. Det er kanskje bedre å bli overvurdert enn undervurdert?