Påviste skrantesjuke hos elgku i Lierne

Lierne: I forrige uke ble det påvist skrantesjuke hos en elgku som ble felt i Lierne, nå anmodes det om prøvetaking også i Snåsa.

Region: Etter at det ble felt en elgku med skrantesjuke i Lierne har det markerte området blitt en region der man skal ta prøver av samtlige felte hjortevilt over 1,5 år. Kart: NINA  Foto: NINA

Nyheter

Intensiverer prøvetakingen

En elgku som ble felt i Lierne sist uke fikk påvist prionsykdommen skrantesjuke. Dette er den tredje elgen i landet som har fått påvist denne sykdommen totalt sett og den første i år. Nå iverksetter miljødirektoratet et strengere regime når det kommer til prøvetaking av felt hjortevilt i store deler av Namdalen.

– Vi har fått en anmodning om at det skal tas prøver av alt felt hjortevilt også i Snåsa, sier fagkonsulent skog Solfrid Løvhaugen i Snåsa kommune.

Testing

Miljødirektoratet oppfordrer jegere i lierneregionen å teste hjortevilt for skrantesjuke. Med lierneregionen menes et område som omfatter, Lierne, Snåsa, Røyrvik, Namsskogan, Grong og Steinkjer. I hele dette området skal det nå leveres inn hjerneprøver, svelglymfeknute og møkkprøve fra alle felte hjortedyr som er 1,5 år og eldre. Dette gjelder både elg, hjort og rådyr. At Snåsa nå ble en del av denne regionen som skal intensivere prøvetakingen kom brått på, og selv om de fra før har en del prøvetakingsutstyr er ikke det nok til alle.

– Vi hadde en del fra før som ble bestilt til årets elgjakt, men skal det nå tas prøver av alle dyr er vi nødt til å få tak i mer utstyr. Forhåpentligvis tar det ikke for lang tid å få bestilt det, sier Løvhaugen.

– Skal dere ha noen informasjonssamling i forbindelse med prøvetaking og den nye situasjonen?

– Som sagt kom dette litt brått på, så det har vi ikke diskutert. Vi hadde en informasjonssamling omkring prøvetaking i fjor, og det er blitt sendt ut informasjon til storvaldene, forklarer Løvhaugen.

Informasjon

Mandag formiddag gikk det ut en e-post til storvaldene med informasjon om situasjonen. Der ble de informert om hvilke dyr det skal tas prøve av, hvilke prøver som skal tas, og hvordan de skal behandles etterpå. Prøvetakingsutstyr og konvolutter til innsending av prøver kan jegerne få hentet hos kommunen.

– Blir det gjennomført kurs eller informasjonsmøter om prøvetaking?

– Vi gjennomførte kurs i prøvetaking i de aktuelle kommunene i fjor, og siden vi er kommet så langt ut i jakta blir det ikke aktuelt med noen nye kurs, bortsett ifra i Lierne dette året. Er det noen av jegerne som lurer på hvordan de skal ta prøvene finnes det utfyllende informasjon og videoer om dette på nettsiden Hjortevilt.no, forklarer forsker Christer Moe Rolandsen i NINA.

Han opplyser at svar på innsendte prøver skal komme kjapt, og at det så langt det er mulig er en fordel om slaktene får henge til prøvesvarene er klare.

– Det er selvsagt en fordel om slaktet får henge til man har svar på prøven. Men hvis det har hengt så lenge at det er på tide å skjære det ned, må man bare gjøre det. Men man må da passe på slik at man merker kjøttet godt, slik at det kan være mulig å finne tak i alle delene om det skulle vise seg at man får en positiv prøve på dyret, forklarer Rolandsen. I tillegg til at prøvetakingen intensiveres, oppfordres folk som ser hjortedyr med unormal oppførsel om å ta kontakt med mattilsynet. Dyr som er smittet av skrantesjuke kan være magre og være mindre sky for mennesker enn til vanlig.