NVE vurderer stabilliteten i området som kritisk lav

Snåsa: NVE anser skråningsstabiliteten ved rasområdet på Gifstad som kritisk lav, og firer kravene for å få fortgang i prosessen.

Forebygging: NVE iverksatte en storstilt rasforebygging ved Jørstadelva i årsskiftet 2016-2017. De har nå gått inn for å justere ned distriksandelen på prosjektets kostnader fra 20- til 10 prosent. Arkivfoto: Lornts Eirik Gifstad. 

Nyheter

Så godt som alle de berørte grunneierne i kvikkleiresonen på Gifstad møtte torsdag kveld opp på informasjonsmøte i regi av Snåsa kommune. Bakgrunnen for møtet var at det ved årsskiftet 2016–2017 ble det iverksatt en storstilt aksjon for å sikre området ved Jørstadelva og Undset på Gifstad mot kvikkleireras. NVE gjennomførte både forebygging ved den rasutsatte elvemelen, og grunnboringer på Gifstadflatene for å kartlegge kvikkleieresonen i området. Grunnboringene viste at kvikkleiresonen var mye større en det man var klar over ved oppstart av arbeidet, og på bakgrunn av dette ønsker NVE å gjennomføre ytterligere sikringstiltak på en større del av området.